TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT WIFI INTERNET-CAMERA VIETTEL CẦN THƠ

  • Danh sách các gói cước Internet Wifi đơn lẻ:

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, doanh nghiệp. Hãy liên hệ đến hotline: 0975.597.597 để được tư vấn chi tiết hơn.

home
165.000đ
/ tháng
Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun1
180.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun2
229.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun3
279.000đ
/ tháng
Tốc độ không giới hạn?
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star1
210.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G và 1 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star2
245.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star3
299.000đ
/ tháng
Tốc độ không giới hạn?
Miễn phí Modem 5G và 3 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
  • Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + APP TV360:

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình ( có kênh HBO) trên APP TV360. Đối tượng khách hàng áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, doanh nghiệp. Hãy liên hệ đến hotline: 0869.896.689 để được tư vấn chi tiết hơn.

home + APP TV360
195.000đ
/ tháng
Tốc độ 100Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun1+ APP TV360
210.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun2+ APP TV360
259.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun3+ APP TV360
309.000đ
/ tháng
Tốc độ không giới hạn+ APP TV360?
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star1+ APP TV360
240.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G và 1 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star2+ APP TV360
275.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps+ APP TV360
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star3+ APP TV360
329.000đ
/ tháng
Tốc độ không giới hạn+ APP TV360?
Miễn phí Modem 5G và 3 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
  • Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + BOX TV360:

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình ( có kênh HBO) trên BOX TV360 (có hổ trợ giọng nói). Đối tượng khách hàng áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, quán cafe, doanh nghiệp. Hãy liên hệ đến hotline: 0975.597.597 để được tư vấn chi tiết hơn.

 

home+ BOX TV360
225.000đ
/ tháng
Tốc độ 100Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun1+ BOX TV360
240.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun2+ BOX TV360
289.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
sun3+ BOX TV360
350.000đ
/ tháng
Tốc độ không giới hạn+ BOX TV360?
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star1+ BOX TV360
270.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G và 1 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star2+ BOX TV360
305.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps+ BOX TV360
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
star3+ BOX TV360
359.000đ
/ tháng
Tốc độ không giới hạn+ BOX TV360?
Miễn phí Modem 5G và 3 Homewifi?
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
  • Danh sách các gói cước Internet Wifi Doanh nghiệp sử dụng ip động:

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là quán cafe, nhà hàng – khách sạn, doanh nghiệp, đại lý game hoặc kể cả cá nhân có nhu cầu. Hãy liên hệ đến hotline: 0975.597.597 để được tư vấn chi tiết hơn.

PRO300
350.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/1Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 2
tháng
Đăng ký
pro600
500.000đ
/ tháng
Tốc độ 600Mbps/2Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
pro1000
700.000đ
/ tháng
Tốc độ 1000Mbps/10Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
MESHPRO300
450.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/1Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6 + 1 MESH WIFI 6
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
MESHPRO600
650.000đ
/ tháng
Tốc độ 600Mbps/2Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6 + 2 MESH WIFI 6
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
MESHPRO1000
880.000đ
/ tháng
Tốc độ 1000Mbps/10Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6 + 2 MESH WIFI 6
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
  • Danh sách các gói cước Internet Wifi Doanh nghiệp sử dụng ip tĩnh:

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là quán cafe, nhà hàng – khách sạn, doanh nghiệp, đại lý game hoặc kể cả cá nhân có nhu cầu. Hãy liên hệ đến hotline: 0975.597.597 để được tư vấn chi tiết hơn.

vip200
800.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps/5Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
vip500
1.900.000đ
/ tháng
Tốc độ 500Mbps/10Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký
vip600
6.600.000đ
/ tháng
Tốc độ 600Mbps/30Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 0 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Đăng ký

LẮP ĐẶT CAMERA VIETTEL

GÓI LƯU TRỮ (CLOUD STORAGE)

GÓI LƯU TRỮ 3 NGÀY
12.000đ
/ tháng/cam

Lưu trữ & xem lại: 03 ngày trước
Video chất lượng: Full HD – 1080p
Cảnh báo thông minh

ĐĂNG KÝ
GÓI LƯU TRỮ 7 NGÀY
20.000đ
/ tháng/cam

Lưu trữ & xem lại: 07 ngày trước
Video chất lượng: Full HD – 1080p
Cảnh báo thông minh

ĐĂNG KÝ
GÓI LƯU TRỮ 30 NGÀY
99.000đ
/ tháng/cam

Lưu trữ & xem lại: 30 ngày trước
Video chất lượng: Full HD – 1080p
Cảnh báo thông minh

ĐĂNG KÝ